Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Door gebruik van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Mama nova respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mamanova.nl.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of zelf gegevens aan ons verstrekt, verwerken wij een aantal van uw persoonsgegevens. Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door het aanmaken van een profiel op deze website, in correspondentie en telefonisch). Mama nova verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het afhandelen van uw bestelling en betaling, om zo nodig contact op te nemen om onze diensten uit te voeren, om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken of een product te volgen en om goederen en diensten bij u af te leveren. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaarplicht vereist dat wij documenten zeven jaar bewaren. E-mailberichten verwijderen we zodra de kwestie in het bericht is afgehandeld (met een maximale bewaartijd van een jaar), tenzij de bewaarplicht anders van ons verlangt. Mama nova verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld aan een betaalprovider en aan onze verzendservice.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mamanova.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Om onze website goed te laten functioneren, wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje wat door een website op jouw computer wordt geplaatst. De cookies die mama nova gebruikt zijn zogenaamde ‘functionele cookies’. Ze zorgen ervoor dat je de webshop goed kunt gebruiken en dat wij jouw bestelling goed kunnen afhandelen. Zo blijven bijvoorbeeld de gekozen artikelen in je winkelmandje, zodat je ze kunt afrekenen. Cookies worden op onze website uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mama nova. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw gegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mamanova.nl. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken op uw verzoek.

mama nova wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons